حالات عشق مجنون

کتاب حالات عشق مجنون اثر جلال ستاری
شرح

در باب نام و شب قهرمان این داستان مجنون بنی عامر و حتی در وجود تاریخی داشتن یا عدم آن بسیار سخن گفته اند.بعضی او را قیس و بعضی مهدی می نامند.اما اکثر راویان اورا به نام قیس می شناسند و نسبت صححیحش قیس بن الملوح بن مزاحم بن عدس ربیعه بن جعده بن کعب بن ربیعه بن عامربن صعصمه است. و کسانی که او را به نام قیس می شناسند بدین قول که منصوب به لیلی است استناد می کنند.اما روایتهای بسیار وجود دارد حاکی از انکه اساسا چنین شخصی وجود خارجی نداشته و راویان و محدثان این افسانه را وضع کرده اند.برای خرید کتاب حالات مجنون مطابق روش خرید در فروشگاه اینترنتی کارا کتاب اقدام نمایید

 

 

موجود

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید