مقصد الاقبال سلطانیه

کتاب مقصد الاقبال سلطانیه و مرصد الامال خاقانیه اثر سید اصیل الدین عبدالله واعظ
شرح

کتاب مقصد الاقبال سلطانیه و مرصد الامال خاقانیه اثر سید اصیل الدین عبدالله واعظ به اهتمام مایل هروی چاپ سال هزار و سیصد و پنجاه و یک توسط انتشارات بنیاد فرهنگ ایران توزیع گردید.کتاب مقصد الاقبال سلطانیهمرجعی است برای مطلع شدن از تاریخ هرات و شناساندن جغرافیای هراتو از دیدگاه مردم شناسی و درون شهری و جامعه شناسی بسیار ارزشمند است و در بخشهای کتاب با برخی باغهای هرا اشناد شده واسامی انها نامبرده میشود و موقعیت جغرافیایی انها گزارش میشود که متاسفانه امروزه از این باغها جز نامی چیزی نمانده و وجود این کتاب بسیار ارزشمند و مفید است

موجود

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید