فرمانروایان شاخ زرین

فرمانروایان شاخ زرین نوشته نوئل باربر
شرح

کتاب فرمانروایان شاخ زرین اثر نوئل باربر

از سليمان قانوني تا آتاتورك دورانی از امپراتوري عثماني از عظمت و شكوه بي مانندي بر خودار بوده است  . قلمرو آن از يك طرف از دروازه هاي وين تا يمن وعدن و از طرف ديگر از ايران تا شهر اوران در غرب الجزاير وسعت داشت. اين امپر اتوري به بهاي جنگ هاي خو نيني حاصل شده بود؛ همين طور در طول فرمانروايي خود جنگ هاي زيادي با مسيحيان در قاره اروپا و نيز كشورهاي همسايه از جمله ايران داشته است. اهميت اين امپراتوري ما را بر آن مي دارد تا بداني در آنجا چي مي گذشته است. فرمانروايان شاخ زرين پاسخي است به كنجكاوي و سر گذشت سلاطين عثماني در پنج قرن گذشته است؛ در اين ميان نوئل باربر نويسنده كتاب ضمن بر شمردن حوادث و جريانات تاريخي ما را با دنياي افسانه مانند زندگي سلاطين و اوضاع اجتماعي - سياسي آن روزگار آشنا مي سازد ؛ دنيايي كه در عين واقعي بودن بي شباهت به« داستانهاي هزار و يك شب» نيست و نويسنده توانسته است با توصيف شرايط آن زمان، تصويري زيبا و زنده از آن دوره به نمايش گذارد، آن چنان كه خواننده هنگام خواندن كتاب خود را در دنياي خيره كننده يك امپراتوري قرون وسطي احساس مي كند. قسطنطنيه مركز اين حكومت بود، شهري دل انگيز كه بر روي هفت تپه بين بغاربسفور و درياي مر مره و خليج شاخ زرين قرار داشت. قلب اين شهر سراي سلطان بود كه قلب امپراتوري نيز محسوب مي شد. در دنياي دربسته سراي سلطان بود كه طي تشريفات و آداب و رسومي خاص « عثماني» اداره مي شد. در آن جا كنيزان ، خواجه سرايان، دو لتمردان، و... چه مي كردند؟ چگونه« عثماني» انحطاط در پيش گرفت و در نهايت نابود شد؟ جنبش هاي اخير تركيه به چه سان صورت گرفت؟ ديگر پرسش هايي است كه در اين كتاب به آن پاسخ گفته مي شود.

 

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید