اقیانوس های زهره

کتاب اقیانوس های زهره اثر آیزاک آسیموف
شرح

کتاب اقیانوس های زهره که در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش چاپ شده می باشد.این اثر توسط آیزاک آسیموف نوشته شده است.که انتشارات آن شقایق می باشد.و با ترجمه هروس شبانی انجام گرفته است. در این بخش از نمونه های جمع آوری شده از داستانهای لاکی استار است. لاکی با جان بیگمن جونز دوست قدیمی خویش به سراغ تشکیل و ایجاد شدن مشکلی تازه در خصوص مخمر‌های صادراتی زهره و هم اکنون گم گشتن یکی از اشخاص دیگر سازمان علوم به این سیاره می رود. در همان مکان با موجوداتی روبرو می گردد که می توانند بر روی اندیشه ی انسانها تاثیر گذذارند و آن را به میل خویش و هرگونه خواستند تغییر دهند. ولی این موجودات هیچ گونه هوشمند نبوده اند به این سبب مشخص می‌شود کسی پشت پرده همه ی رویدادها داخل زهره‌ است.اقیانوس زهره سومین جلد از سری داستانهای دیوید استار است. این اثر برای نخستین دفعه در هزار و نهصد و پنجاه و چهار در آن دوران بر پایه ی اطلاعات دریافت گشته از زهره که فکر می‌شد که سراسر سطح این سیاره پوشیده از آب می باشد که در زیر پوشش ابرهای جو آن از گرمای فرساینده خورشید بدور بوده است.برای خرید کتاب اقیانوس های زهره با ما تماس بگیرید.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید