کتاب دشمنان

کتاب دشمنان اثر آنتوان چخوف

tellphon karaketab
شرح

کتاب دشمنان تا کنون توسط چند مترجم بفارسی برگردانده شده در واقع کتاب دشمنان اثر آنتوان چخوف بیش از دها بار به چاپ رسیده در تیراژی بالا .اما نخست در دهه چهل توسط انتشارات سازمان جیبی و ترجمه بسیار خوب دکتر سیمین دانشور کتاب دشمنان چخوف ترجمه و چاپ گردید

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید