کتاب دشمنان

کتاب دشمنان اثر آنتوان چخوف
شرح

کتاب دشمنان تا کنون توسط چند مترجم بفارسی برگردانده شده در واقع کتاب دشمنان اثر آنتوان چخوف بیش از دها بار به چاپ رسیده در تیراژی بالا .اما نخست در دهه چهل توسط انتشارات سازمان جیبی و ترجمه بسیار خوب دکتر سیمین دانشور کتاب دشمنان چخوف ترجمه و چاپ گردید

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید