داستان های دل انگیز ادبیات فارسی

داستان های دل انگیز ادبیات فارسی نوشته دکتر زهرا خانلری
شرح

کتاب داستان های دل انگیز ادبیات فارسی اثر دکتر زهرا خانلری

نگارنده «زهرا خانلري»(كيا) در انشای نمونه جمع شده «داستانهاي دل انگيز ادبيات فارسي» کوشیده است. که در عین مراعات سادگی و روانی، تا آنجا که میسر بوده است. شیوه تعبیر متن اصلی را نیز نگهدارد و خصوصیات بیان شاعر و نویسنده را نشان دهد. تشبیهات و استعارات و تعبیراتی که در طی هر داستان آمده غالبا ماخوذ و منقول از متن اصلی است که مورد تلخیص قرار گرفته است. فهرست مطالب: مقدمه دکتر پرویز ناتل خانلری داستان بکتاش و رابعه (الهی نامه شیخ عطار) داستان شیخ صنعان (منطق الطیر شیخ عطار) داستان سیاوش (شاهنامه فردوسی) داستان بهرام گور و لنبک آبکش (شاهنامه فردوسی) داستان یک داماد و سه عروس (شاهنامه فردوسی) داستان بیژن و منیژه (شاهنامه فردوسی) داستان اسکندر و کید هندی (شاهنامه فردوسی) داستان پیدایش شطرنج (شاهنامه فردوسی) داستان بختیار (بختیارنامه) داستان خسرو و شیرین (خسرو و شیرین نظامی) داستان بهرام در کنبد سیاه (هفت گنبد نظامی) داستان خیر و شر (هفت گنبد نظامی) داستان همای و همایون (خواجوی کرمانی) داستان یوسف و زلیخا (یوسف و زلیخای جامی) داستان نل و دمن (فیضی دکنی) داستان 9 منظر (داستان عامیانه) و...

 

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید