سن عق

سن عق نوشته ژان پل سارتر
شرح

کتاب سن عق اثر ژان پل سارتر

منتشر کردن داستان سن عقل ژان پل سارتر عملا عصر جديدي از فعاليت اگزيستانسياليست ها اغاز شد . عصري كه تا سالها با اقتدار ادامه يافت و نسلي را نه تنها در اروپا كه در دور دست ترين نقاط دستخوش تغييرساخت ... گرچه رمان سن عقل در سال 1944 انتشار يافت اما تاثيرات ان يك سال بعد وهمزمان با پايان جنگ دوم جهاني سريع تر اشكار شد. به هر حال سالهاي پس از جنگ دوم جهاني فضاي خاص خود را داشت و نسل سردرگم ان سالها نياز مبرمي به تعا ريف تازه اي از جهان پيرامون خود داشتند... .....داستان با خبر ابستني مارسل رفيقه ماتيو قهرمان داستان شروع مي شود و در ادامه ماتيو به دنبال پيدا كردن راهي و پولي براي راحت شدن از شر موجود سومي است كه مي پندارد باعث از بين رفتن ازادي اش مي شود ....سه اصل اگزيستانسياليسم مورد بحث سارتر كه بار معنائي خاص خود را داشته و دارد عبارت است از : 1-درون گرائي (عمل انتخاب توسط انسان به صورت مستقل انجام گرفته و پايبندي به اينكه انسان هيچ نيست مگر انچه از خود ميسازد )ا 2-دلهره (دلهره در مقابل مسئوليت فرد در برابر همه آدميان )ا 3-واماندگي (تمام مسئوليت هاي دنيا بر عهده بشر است و نه هيچ كس ديگر . اين واماندگي با دلهره همراه است )ا سارتر اگزيستانسياليسم را كوششي براي انصراف بشر از عمل نميداند . او به آدميان اعلام ميدارد كه اميدي جز به عمل خويش نبايد داشت .و آنچه به بشر امكان زندگي ميدهد

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید