طاعون

طاعون نوشته آلبر کامو

کتاب طاعون نوشته آلبر کامو
tellphon karaketab
شرح

کتاب طاعون اثر آلبر کامو

داخل اين رمان نویسنده آلبر كامو بيماري همه‌گير طاعون را در شهر اران اپيدمي مي كند و از خلال دفتر خاطرات دكتر ريو يك نفر شاهد وقايع، خواننده را در جريان اين واقعه مي‌گذارد، از روزي كه موش‌هاي حامل ميكروب در همه گوشه و كنار شهر ظاهر مي‌شوند تا زماني كه بيماري طاعون در اين شهر كه از ساير نقاط دنيا جدا شده و ميليون‌ها نفر سكنه‌ي خود را از دست داده است، پايان مي‌يابد. كساني كه جان به سلامت برده‌اند، زندگي عادي را از سر مي‌گيرند. كامو در اين داستان از رئاليست و سمبوليسم توامان استفاده نموده است، در اين كتاب بيماري وحشتناك طاعون مظهر شر است، چه از لحاظ مادي و چه از لحاظ معنوي..

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید