کتاب پخمه

کتاب پخمه اثر عزیز نسین
شرح

باورهای نادرست جامعه بپردازد و در این راه نیز مشکلات زیادی را تحمل کرد و چندین سال روانه ی زندان شد و یک بار نیز از سوقصدی مهلک جان سالم به در برد. پخمه را شاید بتوان ماندگارترین اثر عزیز نسین نامید حداقل برای ما ایرانیان و جوانانی که در این برهه ی زمانی زندگی می کنیم شاید این گونه باشد. "پخمه" داستان مردی است که در جامعه ای فاسد قصد دارد تا به طریق درست و سالم ارتزاق کند ولی در این راه همواره با شکست مواجه می شود و نهایتا به جرم گناه ناکرده روانه ی زندان می شود. عزیز نسین در این کتاب از زبان فردی به اسم پخمه به انتقاد از باورها و اعتقادات غلط و نادرست جامعه می پردازد باورهایی که چنان در عمق و جان مردم ریشه دوانده اند که به سختی می توان حتی نقدی در مورد آن نوشت ولی نسین با بکارگیری زبان طنز به شیوه ای زیبا تمامی این مشکلات را بیان می سازد و به زیبایی به خواننده القا می کند که ریشه ی بسیاری از پسرفت ها و عقب ماندگی ها باورها و افکار و عقاید نادرست مردمان همان جامعه هستند.

 

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید