چهل و پنج نفر

چهل و پنج نفر نوشته الکساندر دوما

tellphon karaketab
شرح

کتاب چهل و پنج نفر اثر الکساندر دوما

کتاب رمان چهل و پنج نفر از اهالي گاسكوني كه در صبح يكي از روزهاي ماه اكتبر سال ۱۵۸۵ جلوي نه دروازه پاريس كه تنها به دليل دلمشغولي ها و تشويش پادشاه فرانسه به روي مردم بسته شده بود گرد آمده بودند

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.
کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید