چهل و پنج نفر

چهل و پنج نفر نوشته الکساندر دوما

tellphon karaketab
شرح

کتاب چهل و پنج نفر اثر الکساندر دوما

کتاب رمان چهل و پنج نفر از اهالي گاسكوني كه در صبح يكي از روزهاي ماه اكتبر سال ۱۵۸۵ جلوي نه دروازه پاريس كه تنها به دليل دلمشغولي ها و تشويش پادشاه فرانسه به روي مردم بسته شده بود گرد آمده بودند

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید