گیل گمش حماسه بشری

گیل گمش حماسه بشری

کتاب گیل گمش حماسه بشری
tellphon karaketab
شرح

کتاب گیل گمش حماسه بشری

افسانه گیل گمش

کتاب گیل گمش حماسه بشری با مقدمه دکتر جابر عناصری تالیف زهرا چاره دار

رمان بسیار زیبای حماسه گلیلگمش، يادگار قدیمی ذهن بشری است. از روزگار باستان سرگذشت گیلگمش و انکیدو ذهن بشر را نسل از پي نسل به خود مشغول كرده و به هر سرزميني كه پا گذاشته، مردمي با سليقه هاي متفاوت به جست و جو در آن پرداخته اند. اين حماسه، مانند سروده هاي فردوسي مرز نمي شناسند و جان آدمي مخاطب اصلي آن است. كند و كاو در مرگ و جاودانگي، دغدغه اي است كه هر انسان فني، هم چون گيلگمش با آن رو به رو است. حماسه ي گيل گمش، از نخستين اثار ادبي تمدن هاي بين النهرين باستان است كه از بسياري جهات درخور تحقيق و تفحص و انديشه است. داستاني است اموزنده و در عين حال، حاوي مضامين فلسفي و اخلاقي كه در باب نگرش انسانهاي باستان به جهان و مسائل آن، انديشه هاي ژرف و نكته هاي باريكي در خود نهفته دارد. شخصيت اصلي حماسه، گيلگمش در تمدن سومر شناخته شده بود و داستانهاي بسياري دربارهي او ساخته بودند، ليكن اين گونه به نظر مي رسد كه حماسه به شكل نهايي آن با پرداخت و تاليف مردم بابل به وجود امده است.

 

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید