کتاب دیوان فروغی بسطامی

کتاب دیوان فروغی بسطامی با مقدمه سعید نفیسی

tellphon karaketab
شرح

کتاب حاضر شامل کاملترین نسخه چاپ شده از دیوان فروغی بسطامی است که در دهه چهل با مقدمه و شرح حال از سعید نفیسی و حواشی و تعلیقات از م.درویش در قطع وزیری و جلد سلفون به چاپ رسید.کتاب دیوان فروغی بسطامی با مقدمه حرفه ای و در ابتدا درباره زندگی و آثار فروغی بسطامی شامل کلیه اشعار نویسنده می باشد

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید