کتاب دیوان فروغی بسطامی

کتاب دیوان فروغی بسطامی با مقدمه سعید نفیسی
شرح

کتاب حاضر شامل کاملترین نسخه چاپ شده از دیوان فروغی بسطامی است که در دهه چهل با مقدمه و شرح حال از سعید نفیسی و حواشی و تعلیقات از م.درویش در قطع وزیری و جلد سلفون به چاپ رسید.کتاب دیوان فروغی بسطامی با مقدمه حرفه ای و در ابتدا درباره زندگی و آثار فروغی بسطامی شامل کلیه اشعار نویسنده می باشد

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید