سلسله صوفیه ايران

سلسله صوفیه ايران نوشته مدرس چهار دهی
شرح

كتاب سلسله صوفیه ايران اثر مدرس چهار دهی

کتاب سلسله های صوفیه ی ایران را به ویژه از آن موجب نوشته ای ارزنده می دانیم که نویسنده اش، برای کشف حقایق تصوف و مقاصد صوفیه - به گفته ی خود - با ناوک مژگان در راه آگهی به اسرار سلاسل گام برداشته و به مناصب طریقتی فریب نخورده و دل بر گرو دام ها ننهاده است. به سخن دیگر، برای رسیدن به منزل گاه بی پیرایه ی ابنای سلوک از سنگلاخ های درشت ناک برگذشته است و این همان طریقتی است که «لسان الغیب» ما «نماز بردن عشق را بی شائبه ی حجابی» آرزو می کرد و می فرمود: تو خود حجاب خودی، حافظ، از میان برخیز! فهرست مطالب: مقدمه ی مؤلف سلسله ی صفی علی شاهی سلسله ی نقش بندیه مانیه تیسم و تمرکز فکر و ارتباط روح اصحاب سراچه سلسله ی قادریه سلسله ی سهروردیه سلسله ی نعمةاللهی شمس العرفاء

 

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید