آشپزی دوره صفوی

آشپزی دوره صفوی به کوشش دکتر ایرج افشار
شرح

 کتاب آشپزی دوره صفوی به کوشش دکتر ایرج افشار

داخل اين كتاب به تاريخ آشپزي در ايران پرداخته است و درمورد فرهنگ آشپزي و شيوه تهيه کردن غذاهاي رايج سخن گفته.بيشتر پژوهش پيرامون دوره صفوي است.اين كتاب يك كتاب تاريخي و در نوع خود تخصصي است گرچه درباره آشپزي عموم علاقه به مطالعه و آگاهي دارند

متن دو رساله در آشپزی از دوره صفوی - عصر سلطنت شاه اسماعیل اول و شاه عباس اول

عصر سلطنت شاه اسماعيل و شاه عباس اول

"آشپزي دوره صفوي" از جمله آثار درخور توجه در زمينه آشپزي است كه علاقه مندان به اين هنررا با نوع غذاهاي آن دوره آشنا مي كند. كتاب آشپزي دوره صفوي دربرگيرنده دو كتاب آشپزي "كارنامه" تاليف حاجي محمدعلي باورچي بغدادي "مادالحيو" تاليف نورالله نامي آشپز شاه عباس اول است..

 

 

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید