تاریخ طبیعی دین

تاریخ طبیعی دین نوشته دیوید هیوم
شرح

کتاب تاریخ طبیعی دین اثر دیوید هیوم ترجمه حمید عنایت

هریک از عاطفه های آدمی می‌تواند ما را به تصور نیرویی نادیدنی و هوشیار برساند،‌ امید به اندازه‌ی بیم و خشنودی به پایه آزردگی. اما چون دل‌های خویش را باز جوییم یا آنچه را که در پیرامون می‌گذرد بنگریم، در می‌یابیم که آدمیان بیشتر از اندوه به زانو در می‌آید تا از خوشدلی. هر رویداد مصیبت‌بار ما را می‌هراساند و به جستجو درباره‌ی ریشه‌های آن وا می‌دارد. نزد مقدسان مردم‌پسند هیچ حدیثی رایج‌تر از آن نیست که سودهای رنج و ریاضت را بستایند. تا عامه را متوجه دین کنند و حس اطمینان و ذوق لذت‌جویی ایشان را فرو کشند، زیرا بهروزی و کامرانی مردمان را از مشیت خداوند بی‌خبر می‌کند...

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید