تحلیل شخصیت خیام

تحلیل شخصیت خیام نوشته محمد تقی جعفری
شرح

کتاب تحلیل شخصیت خیام اثر محمد تقی جعفری

 تکمیل شده ترین کتاب شخصیت شناسی و بررسی افکار و آثار خیام چاپ  انتشارات کیهان سال  چاپ اول 1363   که درباره بررسی آرا فلسفی - ادبی - مذهبی و علمی خیام استاد محمد تقی جعفری در نقل از تحليل شخصيت خيام مي فرمايند: « عمرابن ابراهيم خيامي، مردي است فيلسوف و دانشمند، كاملا مذهبي ونسبت دادن رباعياتي كه داراي محتويات پوچ گرايي و لذت پرستي است. به اين شخصيت بزرگ، دروغ محض است، بلكه آن گروه از رباعيات را شعرايي ديگرسروده و به عمرابن ابراهيم نسبت داده شده است

 

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید