تحلیل شخصیت خیام

تحلیل شخصیت خیام نوشته محمد تقی جعفری

کتاب تحلیل شخصیت خیام
tellphon karaketab
شرح

کتاب تحلیل شخصیت خیام اثر محمد تقی جعفری

 تکمیل شده ترین کتاب شخصیت شناسی و بررسی افکار و آثار خیام چاپ  انتشارات کیهان سال  چاپ اول 1363   که درباره بررسی آرا فلسفی - ادبی - مذهبی و علمی خیام استاد محمد تقی جعفری در نقل از تحليل شخصيت خيام مي فرمايند: « عمرابن ابراهيم خيامي، مردي است فيلسوف و دانشمند، كاملا مذهبي ونسبت دادن رباعياتي كه داراي محتويات پوچ گرايي و لذت پرستي است. به اين شخصيت بزرگ، دروغ محض است، بلكه آن گروه از رباعيات را شعرايي ديگرسروده و به عمرابن ابراهيم نسبت داده شده است

 

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید