خرد نامه

خرد نامه نوشته ابوالفضل یوسف مستوفی
شرح

کتاب خرد نامه اثر ابوالفضل یوسف مستوفی

کتاب خرد نامه نظامی گنجوی

کتاب خرد نامه توسط نظامی گنجوی و با همین عنوان توسط ابولفضل یوسف مستوفی نوشته شده است که کارا کتاب هر دو کتاب را موجود دارد

کتاب نایاب خرد نامه یا اقبال نامه نظامی گنجوی و کتاب خردنامه یوسف مستوفی که اين رساله برگرفته از نقل اقوال منسوب به عده اي از نامداران ايران و عرب و يونانست كه درباره مسائل مختلف اخلاقي و اجتماعي و آداب زندگي نگاشته شده است كتاب؛ منظمومه‌ای است اثر ابو الفضل یوسف بن علی مستوفی که در اوایل قرن ششم تالیف شده و سخنان بزرگان ایرانی، یونانی و همچنین بزرگان دین از جمله پیامبر اسلام (ص) و امام علی بن ابیطالب (ع) درآن به نظم آمده ست مهمترین ویژگی کتاب که ترکیب سخنان حکمت‌آمیز امام علی(ع) و سروده‌های فردوسی است، انگیزه یا انگیزه‌های مؤلف را شناسایی کند. در این راستا نگارنده ابتدا ساختار کتاب و محتوای بخشهای سه‌گانة آن - اقوال بزرگان، حکمتهای امام علی(ع) و اشعار شاهنامه - را بررسی و دسته‌بندی کرده و سپس نشان داده است که مستوفی بر وجه سیاسی و اخلاقی اقوال و اشعار تأکید ویژه‌ای داشته، گویی هدف اصلی‌اش فراهم نمودن پندنامه‌ای مختصر و کاربردی برای پادشاهان و حاکمان بوده است تا از یک سو آنان اصول سیاست‌ورزی و حکومت‌داری را بیاموزند و از سوی دیگر توصیه‌های اخلاقی، سرکشیها و آشفته‌کاریهای ایشان را مهار نماید. نویسنده در پایان نتیجه گرفته است که مؤلف کتاب، در واکنش به فضای سیاسی - اجتماعی روزگارش که اغلب فرهنگ اسلام و ایران را در برابر هم قرار می‌دادند. حکمتهای امام علی(ع) و سروده‌های فردوسی را در بستر اندیشة سیاسی با یکدیگر پیوند زده و آنها را همگام و همراه کرده است.

 

بازنگری ها

پنج شنبه, 27 فروردين 1394
asfdasfasfsfsafasfasfasf
کارا کتاب

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید