مقدمه فقه اللغه ایرانی

مقدمه فقه اللغه ایرانی نوشته ای.ام.ارانسکی
شرح

کتاب مقدمه فقه اللغه ایرانی اثر يوسيف ميخائيلوويچ اورانسكي ترجمه کریم کشاورز

این کتاب کمیاب كتابي است که درمورد شيوه تحرير الفاظ و علامتهاي وضع شده زبان فارسي گويشهاي تاتي ، از گويشهاي مركزي ايران كه به دستة شمال غربي زبانهاي ايراني (شاخه اي از زبانهاي هند و اروپايي ) تعلق دارند. گويش تاتي كه از يك سو با سمناني و از سوي ديگر با تالشي پيوند دارد، از گويشهاي قومي زبانهاي ايراني در ناحيه هايي است كه معمولاً زبان بومي آنها تركي است . گويش تاتي به طور كامل بررسي نشده است . نواحي مهمي كه اين گويش در آنها رايج است به اين قرار است : 1) جنوب غربي قزوين ، از تاكستان تا اِشتهارد؛ 2) خوئين در شصت كيلومتري جنوب غربي زنجان و تعدادي روستاهاي كوچك در اطراف خوئين ؛ 3) خلخال و طارم ؛ 4) هرزند و ديزمار؛ 5) شرق و شمال شرقي قزوين در كوهپاية رودبار و الموت و افزون بر اين ، در نقاطي از قفقاز در جمهوري آذربايجان و داغستان و در ميان برخي از يهوديان كوهستاني كه خود را داغ ـ جَفود مي نامند . تات زبانان قفقاز در سالهاي اخير تحقيقات زيادي دربارة زبان خود انجام داده اند. ايشان مانند بيشتر تات زبانان ايراني به تركي نيز صحبت مي كنند

 

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید