خرید کتاب

پشتیبانی : 9 صبح لغایت 12 شب ( خط ویژه: 02122251758-- 02188478196---مشاور فنی: 09125343644)

0
0
0

کارنامه ادبی ایران

خرید تلفنی
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)
کد محصول : کارنامه ادبی ایران
برگشت به مجموعه: کتاب نایاب
کارنامه ادبی ایران نوشته فواد فاروقی
توضیحات

کتاب کارنامه ادبی ایران اثر فواد فاروقی

ک‍ارن‍ام‍ه‌ ادب‍ی‌ ای‍ران‌/ ف‍واد ف‍اروق‍ی‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ئ‍ی‌ از ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍اری‍زی‌

کتاب کمیاب فواد فاروقی این نویسنده و پژوهگشر توانمئ در این کتاب به تاریخ و کارنامه ادبی ایران و ادبیات پارسی پرداخته که در ابتدا این کتاب دکتر باستانی پاریزی مقدمه ایی بسیار ارزنده نوشته است

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.