امیدوارم به زودی کتابفروشی های بیشتری در کشور ایجاد شده و مردم بیشتر به سمت کتاب بروند تا کانل های ماهواره ای

لطفا برای مطالعه مطالب مشابه به عناوین زیر  کلیک نمایید

سقوط کتابفروش

بساطی کتاب یا کتابفروش خیابانی

مرگ کتابفروشی

دلایل واگذاری کتاب به کتابفروش

سایت های دانلود کتاب دشمن کتابفروشی ها