راهنمای ابنیه تاریخی اصفهان

کتاب راهنمای ابنیه تاریخی اصفهان اثر لطف الله هنر فر
شرح

کتابی که تحت عنوان راهنمای ابنیه تاریخی اصفهان از نظر خوانندگان محترم میگذرد راهنمای مختصری از اصفهان و ابنیه نفیس تاریخی انست که برای استفاده سیاحان داخلی و خارجی بدو زبان فارسی و انگلیسی تهیه شده و انتشار میابد.نگارنده مدتها بود که احتیاج به چنین راهنمایی را برای اصفهان حس میکرد.و در نظر داشت انرا با چاپی نیکو و عکسهای رنگی منتشر نماید ولی چون تهیه عکسهای رنگی میسر نگردید.برای انکه بازدیدکنندگان ابنیه تاریخی اصفهان عجاله وسیله ای برای اشنایی با شهر اصفهان و راهنمایی با ابنیه باستانی آن در اختیار داشته باشد.بطبع و انتشار این راهنما مبادرت نمود.بدیهی است چون منظور از انتشار این کتاب بدست دادن مطالبی در حوصله یکنفر سیاح وارد به این شهر بوده است از اطاله کلام و نفصیل مطالب تا حد امکان خود داری شده و کوشش بعمل امده است که انچه را یک مشاههده کننده بناهای باستانی بدانستن ان احتیاج دارد ذکر گردد.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید