رجال کتاب حبیب السیر

رجال کتاب حبیب السیر
شرح

«رجال کتاب حبیب السیر  به کوشش عبدالحسین نوایى گردآوری شده که موضوع این اثر که در  ١٣٢٣  به سامان رسید و در تیرماه سال بعدش چاپ شد، یادکردى از عالمان، شاعران، هنرمندان و صوفیان و خطاطان و نقاشان ایرانى در سال‏هاى  ۶١۶  تا  ٩١١  هجرى قمرى (از حمله مغول تا مرگ سلطان حسین بایقرا، واپسین پادشاه سلسله تیمورى) بر پایه حبیب السیر، نوشته کم‏ نظیر خوندمیر است. تراجم احوال رجال در این اثر، بر پایه همان ترتیب زمانى آمده، که خوندمیر بنیاد نهاده است. هر طبقه‏ اى از آنان در چارچوب زمانى سلطنت پادشاهى ذکر مى‏شود، اما چنانچه نویسنده در تاریخ‏ ثبت روى‏دادها به مناسبتى از یکى از رجال یاد کرده باشد، درون‏مایه سخنش در این‏ باره جدا شده و با ذکر جزء و شماره جلد و صفحه به ترجمه وى پیوسته است تا مطالب پراکنده درباره او، یک‏ جا گرد آید. برخى از پاره‏ هاى کتاب به علت نابرخوردارى از شرح کامل یا نداشتن فهرست، در دور نخست از نظر افتاده بوده و از این‏رو، با نام «تکلمه» به پایان کتاب افزوده شده است. هر یک از شخصیت ‏هاى یاد شده در کتاب، در دوره‏ اى از دوران پادشاهان روزگار خود گنجانده شده و نشانى متن گزیده درباره آنان از حبیب السیر، در پایان شرح حال آنان آمده است. شادروان اقبال آشتیانى که در فراهم آوردن مجله گران‏سنگ یادگار مى‏ کوشید، در هر سال به جاى دوازده شماره، تنها ده شماره را از آن چاپ مى‏کرد و در دو شماره دیگر کتابى را به خوانندگان و مخاطبان خود مى‏شناساند. بنابراین، در سال نخست انتشار آن مجله، این کتاب جاى شماره یازدهم و دوازدهم یادگار را گرفت. البته طراح اصلى کتاب، علامه میرزا محمد قزوینى بود که دوست مى‏ داشت اطلاعات پراکنده و ارزنده حبیب السیر را گرد آورَد و از این ‏رو، عباس اقبال شاگردش عبدالحسین نوایى را براى این کار نزد وى فرستاد و او به نیکى آن را به سرانجام رساند. قزوینى به خوبى دریافته بود که اطلاعات مهمى درباه اهل فضل و هنر از فقیهان تا عارفان و شاعران و هنرمندان، در اثر خوندمیر آمده است و از این‏ رو، مى ‏پایید که آنها را در جایى فراهم بیاورد و به پژوهندگان بسپرد.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید