رجال کتاب حبیب السیر

رجال کتاب حبیب السیر

رجال کتاب حبیب السیر
tellphon karaketab
شرح

«رجال کتاب حبیب السیر  به کوشش عبدالحسین نوایى گردآوری شده که موضوع این اثر که در  ١٣٢٣  به سامان رسید و در تیرماه سال بعدش چاپ شد، یادکردى از عالمان، شاعران، هنرمندان و صوفیان و خطاطان و نقاشان ایرانى در سال‏هاى  ۶١۶  تا  ٩١١  هجرى قمرى (از حمله مغول تا مرگ سلطان حسین بایقرا، واپسین پادشاه سلسله تیمورى) بر پایه حبیب السیر، نوشته کم‏ نظیر خوندمیر است. تراجم احوال رجال در این اثر، بر پایه همان ترتیب زمانى آمده، که خوندمیر بنیاد نهاده است. هر طبقه‏ اى از آنان در چارچوب زمانى سلطنت پادشاهى ذکر مى‏شود، اما چنانچه نویسنده در تاریخ‏ ثبت روى‏دادها به مناسبتى از یکى از رجال یاد کرده باشد، درون‏مایه سخنش در این‏ باره جدا شده و با ذکر جزء و شماره جلد و صفحه به ترجمه وى پیوسته است تا مطالب پراکنده درباره او، یک‏ جا گرد آید. برخى از پاره‏ هاى کتاب به علت نابرخوردارى از شرح کامل یا نداشتن فهرست، در دور نخست از نظر افتاده بوده و از این‏رو، با نام «تکلمه» به پایان کتاب افزوده شده است. هر یک از شخصیت ‏هاى یاد شده در کتاب، در دوره‏ اى از دوران پادشاهان روزگار خود گنجانده شده و نشانى متن گزیده درباره آنان از حبیب السیر، در پایان شرح حال آنان آمده است. شادروان اقبال آشتیانى که در فراهم آوردن مجله گران‏سنگ یادگار مى‏ کوشید، در هر سال به جاى دوازده شماره، تنها ده شماره را از آن چاپ مى‏کرد و در دو شماره دیگر کتابى را به خوانندگان و مخاطبان خود مى‏شناساند. بنابراین، در سال نخست انتشار آن مجله، این کتاب جاى شماره یازدهم و دوازدهم یادگار را گرفت. البته طراح اصلى کتاب، علامه میرزا محمد قزوینى بود که دوست مى‏ داشت اطلاعات پراکنده و ارزنده حبیب السیر را گرد آورَد و از این ‏رو، عباس اقبال شاگردش عبدالحسین نوایى را براى این کار نزد وى فرستاد و او به نیکى آن را به سرانجام رساند. قزوینى به خوبى دریافته بود که اطلاعات مهمى درباه اهل فضل و هنر از فقیهان تا عارفان و شاعران و هنرمندان، در اثر خوندمیر آمده است و از این‏ رو، مى ‏پایید که آنها را در جایى فراهم بیاورد و به پژوهندگان بسپرد.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید