سودوم و گومورا

سودوم و گومورا نوشته نيكوس كازانتزاكيس

tellphon karaketab
شرح

رمان فوق یکی از آثار خوب نویسنده بزرگ یونانی است که در سال شصت دو به فارسی توسط همایون نوراحمر  برکردانده شد

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید