شهر فرنگ از همه رنگ

کتاب شهر فرنگ از همه رنگ اثر ایرج پزشک زاد
شرح

 طنز نویسنده در این کتاب با خلاقیت بسیار در قالب همیشگی شامل مجموعه قطعات ادبی در زمینه سیاسی و اجتماعی است و همانطور که از نام کتاب مشهود است چالش اجتماعی است که پیرامون شهر و بافت اجتماعی داخل و فرنگ با طنز خاص بیان می شود.این کتاب نیز حجم زیادی نداشته و کوتاه بودن قطعات خواننده را به هیچ وجه خسته نمی کند و نقطه قوت اثر تکراری نبودن موضوعات است.که ایرج پزشکزاد در کتاب حاضر با شناخت خود به مسائل روز سیاسی و اجتماعی بررسی نموده است.

ایرج پزشک زاد

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب شهر فرنگ از همه رنگ

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید