شهر فرنگ از همه رنگ

کتاب شهر فرنگ از همه رنگ اثر ایرج پزشک زاد

شهر فرنگ از همه رنگ
tellphon karaketab
شرح

 طنز نویسنده در این کتاب با خلاقیت بسیار در قالب همیشگی شامل مجموعه قطعات ادبی در زمینه سیاسی و اجتماعی است و همانطور که از نام کتاب مشهود است چالش اجتماعی است که پیرامون شهر و بافت اجتماعی داخل و فرنگ با طنز خاص بیان می شود.این کتاب نیز حجم زیادی نداشته و کوتاه بودن قطعات خواننده را به هیچ وجه خسته نمی کند و نقطه قوت اثر تکراری نبودن موضوعات است.که ایرج پزشکزاد در کتاب حاضر با شناخت خود به مسائل روز سیاسی و اجتماعی بررسی نموده است.

ایرج پزشک زاد

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب شهر فرنگ از همه رنگ

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید