کتاب روزنامه اخبار مشروطیت و انقلاب ایران

کتاب روزنامه اخبار مشروطیت و انقلاب ایران به کوشش ایرج افشار
شرح

این کتاب گردآوری شده توسط ایرج افشار است از سری یادداشتهای میرزا سید احمد تفرشی.ایشان بدلیل نقش پدر در طبقه خدمتگران دربار قاجار بخصوص ناصرالدین شاه و محمدعلی شاه تاریخ نگار معتبری از وطضع و شرایط آن زمان به تصویر می کشد از جریانات قبل مشروطیت تا زمان وقوع و این کتاب باعنوان روزنامه اخبار مشروطیت و انقلاب ایران به همین جریانات بصورت گزارش پرداخته است.این کتاب در جلد سلفون اندازه وزیری در دهه پنجاه و دهه هفتاد به چاپ رسیده است

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید