پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

ترجمه شرح جامی

موجود
50,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب متفرقه
کتاب ترجمه شرح جامی
توضیحات
کتاب ترجمه شرح جامی در واقع شرح مباحث نحوی کتاب کافیه اثر ابن‌حاجب میباشد که در این کتاب ابتدا تعریفیکلام و کلمه در زبان عربی صحبت میشود و پس از آن به تعریف اسم، معرب، اعراب لفظی، اعراب تقدیری و اسامی غیرمنصرف پرداخته شده است؛ آن‌گاه احکام مرفوعات را بیان کرده و در این زمینه احکام نحوی فاعل، نایب فاعل (در فعل مجهول)، مبتدا و خبر، خبر حروف مشبهة بالفعل، خبر لای نفی جنس، اسم ما و لای مشبهه به لیس بیان گردیده است. در ادامه احکام منصوبات بیان شده و در این راستا احکام مفعول مطلق، مفعول به، منادی، تحذیر، مفعول فیه، مفعول لـه، مفعول معه، حال، تمیز، مستثنی خبر افعال ناقصه، اسم حروف مشبهه بالفعل، منصوب به‌واسطه لای نفی جنس و خبر ما و لای شبیه به لیس بیان گردیده است. در بخش‎های دیگری از کتاب، احکام مجرورات، احکام توابع مانند حقیقت، عطف، تأکید، بدل و عطف بیان، احکام اسامی مبنی و احکام فعل و حرف به تفصیل مورد بحث و بررسی نحوی قرار گرفته است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.