پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

نیما چشم جلال بود

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب متفرقه
نیما چشم جلال بود نوشته جلال آل احمد - نیما یوشیج
توضیحات

کتاب نیما چشم جلال بود اثر جلال آل احمد - نیما یوشیج

آث‍اری‌ از: ج‍لال‌ آل‌اح‍م‍د، ن‍ی‍م‍ا ی‍وش‍ی‍ج‌؛ زی‍رن‍ظر ش‍م‍س‌ آل‌اح‍م‍د؛ پ‍ژوه‍ش‌ و وی‍رای‍ش‌ م‍ص‍طف‍ی‌ زم‍ان‍ی‌ن‍ی‍ا در خاطرم است هنگامی که « پادشاه فتح » نيما را در « مردم ماهانه » چاپ كرديم ، عده اي از دوستان آن روزي و همكارانم ، سخت اعتراض مي كردند و مي گفتند ما كه دبير ادبيات هستيم ، اگر از شعر نيما چيزي نفهميم ، پس چه كسي بايد بفهمد ! و در عين حال كه به شعر نيما با نظري ناموافق مي نگريستند ، رويشان نمي شد پرخاش كنند و بگويند چيزي را كه ما نمي فهميم ، چرا چاپ مي كنيد .

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.