پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

گزاره گرایی در ادبیات نمایشی

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب متفرقه

گزاره گرایی در ادبیات نمایشی نوشته فرهاد ناظرزاده کرمانی
توضیحات

کتاب گزاره گرایی در ادبیات نمایشی اثر فرهاد ناظرزاده کرمانی

اکسپرسیونیسم یا گزاره گرایی سبکی ادبی است که در هنرهای مختلفی همچنان نقاشی و سینما نیز توسعه پیدا کرده است. این سبک فعل و انفعالات درونی ذهن انسان را به نمایش می گذارد یا، به عبارتی، آنها را "پشت و رو" می کند و نشـان می دهد که افکار هر فرد چگونه در چهره و اندامش اثر می گذارد و حتی دنیای او را متحول می سازد. در تئاتر، اکسپرسیونیسم صحنة اعتراضی اجتماعی است که در آن با بهره گیری از تک گویی های طولانی که بیانگر وضع روحی شخصیت هاست نشان می دهد که آشوب های ذهنی قهرمان از رخدادهای جهان خارج به مراتب بااهمیت تر است. بزرگ ترین نقطة جدایی یا واکنش اکسپرسیونیسم در برابر رئالیسم (واقع گرایی) در تعریف و توجه به گونة واقعیت است. کتاب حاضر دو بخش دارد. بخش اول همین مباحث نظری را با تفصیل و تشریح در بر می گیرد و بخش دوم مروری است بر چند نمایش نامة گزاره‌ گرایانه (اکسپرسیونیستی)، تا مخاطب آموخته های نظری خود را با نمونه‌ های عملی نیز مقایسه کند و نظر و عمل را توامان به کار بندد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.