پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

مجله خاطرات وحید

موجود
500,000 تومان
برگشت به مجموعه: مجلات قدیمی
مجله خاطرات وحید
توضیحات

مجله خاطرات وحید

 نویسنده و شاعر بزرگ سيف الله وحيدنيا، یکی از شاعران معاصر، در سال 1305 در دستگرد اصفهان چشم به جهان گشود. زندگي او، به روايت خودش داراي سه بخش اصلي است: اول دوران كودكي و تحصيلات؛ دوم: زندگي اداري، مطبوعاتي و فرهنگي؛ و سوم: زندگي سياسي و اجتماعي. پدرش، ملا عباس، اهل كسب و كار بود. عمويش، وحيد دستگردي شاعري توانا و نويسنده اي زبردست بود. او، مجلة ارمغان را از سال 1298 در تهران منتشر مي كرد. انتشار اين مجله، 57 سال ادامه داشت. وحيدنيا، تحصيلات ابتدائي را در دستگرد و جلفاي اصفهان و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان صارميه، در رشتة ادبي گذراند. او، سرودن شعر را با تخلص «بچه دهاتي»، از دوران دبيرستان آغاز كرد. تحصيلات عاليه خود را، در دانشكدة حقوق تهران و در رشتة حقوق سپري كرد و در حين تحصيل در دانشگاه، روزنامة ديهيم را در اصفهان منتشر مي ساخت. تحصيل در دانشكده حقوق، موجب آشنائي وي با دنياي سياست شد. در سال 1333، دورة عالي روزنامه نگاري را نيز در همين دانشگاه گذراند و براي ادامة تحصيل، در سال 1337 به فرانسه رفت و دورة عالي بيمه و دكتراي تجارت را فراگرفت. در پاريس در ضمن تحصيل، به فعاليت هاي اجتماعي و مطبوعاتي نيز مشغول بود. پس از بازگشت به ايران، در بيمة ايران مشغول به كار شد. از سال 1348 تا 1356، عضو شوراي عالي بيمه و برخي از اين سال ها رئيس آن بود. يكي از فعاليت هاي اداري وي دراين سمت، سرپرستي احداث هتل عباسي در اصفهان بود. در انتخابات دورة بيست و يكم مجلس شوراي ملي، به عنوان نمايندة مردم لنجان انتخاب شد و از همان ابتدا به عضويت شوراي عالي كتابخانة مجلس درآمد كه محل تقويم نسخه هاي خطي بود. او، در تمام سه دورة نمايندگي اش درمجلس، عضو همين شورا بود. دكتر وحيدنيا، در سال 1342 كار انتشار مجلة وحيد را آغاز كرد. همچنين از سال 1348 علاوه بر مجلة وحيد ماهانه، مجلة وحيد هفتگي را نيز منتشر مي كرد. در سال 1350 با حفظ امتياز و چاپ مجلة وحيد، نشرية خاطرات وحيد را نيز منتشر مي ساخت. انتشار مجلة وحيد، تا سال 1358 و انتشار مجلة خاطرات وحيد، تا سال 1368 ادامه داشت. دكتر سيف الله وحيدنيا، چهره اي ادبي و مطبوعاتي بود و در طول حيات خود، دست به فعاليت-هاي فرهنگي مؤثري زد كه از آن ميان است انتشار كتاب دو جلدي كاروانسراهاي ايران تأليف مهندس سيرو، خاطرات سردار فاخر حكمت، ديوان استاد وحيد دستگردي، سفرنامة بلوچستان علاءالملك، خاطرات و سفرنامة ظهيرالدوله و ... . وي، يكي از مؤثرترين افراد در جنبش خاطره نويسي در ايران است. زيرا به واسطة انتشار مجلة خاطرات وحيد، بسياري از رجال و مطلعان را در سال هاي خفقان و استبداد، به نگارش خاطرات خود تشويق كرد و آن خاطرات را در مجلة وحيد به چاپ مي رساند. از اين رو، شايد بتوان او را پدر خاطره نگاري ايران لقب داد. سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، مصاحبة مفصلي با ايشان در سال هاي 1375 و 1384 طي يازده جلسه، انجام داده است. دكتر سيف الله وحيدنيا، در نهم دي ماه سال جاري، ديده از جهان فرو بست. روحش شاد و يادش گرامي.

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.