از دموکراسی تا مردسالاری دینی

خرید تلفنی
کد محصول : از دموکراسی تا مردسالاری دینی
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
از دموکراسی تا مردسالاری دینی نوشته صادق زیبا کلام
توضیحات

موضوع بسیار مهم و اصلي كتاب از دموکراسی تا مردسالاری دینی نقد و بررسي انديشه سياسي مرحوم دكتر علي شريعتي است. اينكه بر اساس اعتقادات وي (كه بالطبع برگرفته از اصول اسلامي و تشيع مي باشد) چه نوع حكومتي حاصل مي شود. آيا با انديشه شريعتي مي توان به «فرشته» دموكراسي دست يافت يا خير؟ پاسخ كتاب آن است كه خير، و انديشه سياسي آن زنده ياد هر چه هست، از آن دموكراسي بر نمي خيزد. از آنجا كه دموكراسي به هر حال يك واژگان فلسفي- سياسي مي باشد، مقدمه مبسوطي در كتاب آمده كه در آن ويژگي هاي يك حكومت مبتي بر دموكراسي به تفضيل مورد بررسي قرار گرفته است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.