اصول بنیادی تجارت

خرید تلفنی
کد محصول : اصول بنیادی تجارت
برگشت به مجموعه: کتاب اقتصاد
اصول بنیادی تجارت نوشته لسلی پاکل
توضیحات

در کتاب اصول بنیادی تجارت دنيایی مانند كل دنياي بزرگ پيرامونمان چيزي نيست كه به وسيله قدرت، ثروت، يا تنها به ضرب اراده قابل كنترل باشد. قطعاً وقتي رهنمودها و دستورالعمل هاي مفيدي در اين زمينه وجود دارند ، هيچ فرمول جادويي وجود نخواهد داشت. تجارت در نهايت با مردم سر و كار دارد ، مردمي كه هر كدامشان نيازها، آرزوها، ضعف ها، و توانمندي هاي خاص خود را دارند. رقابت در علم اقتصاد بین فروشندگان در تلاش برای دستیابی به اهدافی چون سود فزاینده، سهم بازار، و حجم فروش از طریق تغییر دادن عناصر ترکیب بازاریابی انجام می‌گیرد: قیمت، محصول، توزیع و تبلیغ. آدام اسمیت در ثروت ملل رقابت را تخصیص منابع تولیدی به باارزش ترین کاربردهای آنها تعریف می‌کند.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.