اقتصاد آسان

خرید تلفنی
کد محصول : اقتصاد آسان
برگشت به مجموعه: کتاب اقتصاد
اقتصاد آسان نوشته مرتضی سیاه کاری
توضیحات

در کتاب اقتصاد آسان کنکور مسابقه است و سرعت شرط مهم و اساسی موفقیت در آن به شمار می آید ، اما این تنها بخشی از حقیقت است و تمرکز روی آن به بهای از دست شدن فرصتی دیگر یعنی دقت تمام می شود لازمه دقت و سرعت مطلوب فراگیری و تمرین و راکارهای کارآمد است. در مورد درس اقتصاد موضوع کمی فرق می کند. در اینجا دروس به دو دسته فهمیدنی - عملیاتی و نظری حفظی تقسیم می شوند و هر گروه روش مخصوص به خود را دارند البته این قانون نیست در مواردی می توان برای موفقیت آنی ، حتی یک مسئله ریاضی را از بر نمود. جزوه ی حاضر بر محور روش های دو گانه و با تکیه بر تجارب سی ساله ی حرفه ای و تحصیلی در کسوت دبیری اقتصاد و علوم اجتماعی تهیه گردیده و در موارد لازم سعی شده در هر قسمت از مثال های مناسب استفاده گردد. دست آخر مروری بر مسایل واقعی ، مهم و مشکل تر کنکور در دوره های مختلف را مشاهده خواهید نمود.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.