بازاریابی برای داروسازان

خرید تلفنی
کد محصول : بازاریابی برای داروسازان
برگشت به مجموعه: کتاب اقتصاد
بازاریابی برای داروسازان نوشته دیوید ا. هولدفورد
توضیحات

در کتاب بازاریابی برای داروسازان انسان طبیعتا موجودی بسیار کنجکاو است و به طور کلی کنجکاوی یکی از قوی ترین محرک های انسان است. کنجکاوی در هر زمان و هـــــر مکان، همــــراه همیشگی انسان هاست و مهم این است که هر شخصی چگونه از آن استفاده می کند. بیان، نگرش، طرز رفتار، شکل ظاهری و پوشش، ادب، کنجکاوی، مخاطب شناسی و... امروزه همگی جزو لاینفک موفقیت یا عدم موفقیت یک بازاریاب به شمار می آید. به طور کلی یک بازاریاب ماهر باید روانشناسی هم بداند و هرچه بیش تر در این زمینه اطلاع داشته باشد، موفق تر است، همچنین باید بداند رفتار او منجر به واکنش های خاصی از طرف مردم می شود، به این رو باید در پرتو چنین دانشی، از واکنش های خاص آن ها نتایج سودمندی بگیرد و حتی الامکان از اشتباهات جلوگیری کند. انسان طبیعتا موجودی کنجکاو است و به طور کلی کنجکاوی یکی از قوی ترین محرک های انسان است. کنجکاوی در هر زمان و هـــــر مکان، همــــراه همیشگی انسان هاست و مهم این است که هر شخصی چگونه از آن استفاده می کند. یک بازاریاب باید تا جایی که می تواند و در هر زمان، از این عامل و شاخص مهم استفاده کند و آن را به کار گیرد. به طور مثال باید بتواند با استفاده از این حس خود، تمایل و علاقهء مشتریان را شناسایی کرده و در جهت ایجاد و تثبیت قرارداد با مشتریان به کار گیرد. به طور کلی می توان گفت، برقراری ارتباط موفق با مشتریان از طریق کنجکاوی ما در علایق و نیازهای مشتریان حاصل می شود چرا که مشتریان مختلف علایق و سلایق مختلفی دارند، برای برخی کیفیت مهم تر است و برای برخی قیمت، برای برخی رفتار فروشنده مهم تر از کالایی است که می خرند و برای گروهی دیگر نه.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.