بازی ها و تمرین ها

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
بازی ها و تمرین ها نوشته گروه نویسندگان
توضیحات

در کتاب بازی ها و تمرین ها خیلی از كارگاه‌ها، سمينارها و جلسات آموزشي اساساً مقولاتي رسمي هستند كه در آن‌ها شركت‌كنندگان ملزم به شنيدن تعداد زيادي سخنراني از پشت چند رديف صندلي هستند و روابط در ميان آن‌ها به‌صورت سلسله مراتبي است. سخنرانان اغلب موضع خاصي در مورد موضوعات دارند و سعي مي‌‌كنند ديدگاه‌ها و اطلاعات خود را به‌وسيله سخنراني به شنوندگان منتقل كنند، و با استفاده از شوخ‌طبعي و گيرايي فردي مستمعين را پذيرا نگه دارند. جلسات بحث و گفتگو نيز اغلب شامل يك سري ديگر سخنراني رسمي و تبادل نظرهاي ناچيز مي‌باشد. در چنين شرايطي، بسياري از مطالب را شنوندگان نمي‌گيرند. اما در طي چند دهه گذشته، اهميت فرايندهاي مبتني بر مشاركت در وقايع گروهي تشخيص داده شده‌است. از بازي‌ها و تمرين‌ها مي‌توان براي شكستن فضاي سرد و بي‌روحِ اول جلسه، شناخت شركت‌كنندگان از يكديگر، تغيير سرعت، و درگير كردن افراد در كارهاي مولد و پويايي گروه استفاده كرد. بازي‌ها و تمرين‌هاي تعاملي، هم نشاط آورند و هم باعث افزايش يادگيري گروهي مي‌شوند.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.