داستان مصور ساماندهی

خرید تلفنی
کد محصول : داستان مصور ساماندهی
برگشت به مجموعه: کتاب مدیریت
داستان مصور ساماندهی اثر ماساهیرو نامکامورا
توضیحات

ناشر: ساز و كار- سال انتشار: 1376

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.