رباعیات مردمی و رمزهای بدیعی

خرید تلفنی
کد محصول : رباعیات مردمی و رمزهای بدیعی
برگشت به مجموعه: کتاب قدیمی
رباعیات مردمی و رمزهای بدیعی نوشته رجب امان اف
توضیحات

کتاب رباعیات مردمی و رمزهای بدیعی اثر رجب امان اف

نماد در ادب و فرهنگ ملل جایگاه ویژه دارد و از روی نمادها، یا به قول تاجیکان "رمز"های هر فرهنگ می توان به مختصّات آن فرهنگ رسید. رجب رحمان اف در کتاب "رباعیات مردمی و رمزهای بدیعی" کوشش کرده است تا جایگاه این رمزها را در رباعیات مردمی دیار تاجیکان و بر اساس مثال های روشن و مشخّص نشان دهد. کتاب ده باب دارد: مختصری درباب ماهیت رمز بدیعی، راحت و آسایش و مراد دل، فاجعة دل، فراق و غریبی و غریب، دیدارخواهی، اظهار عشق، عائله، عاشق و معشوق و حُسن، هنگام و تداوم و شدّت عشق و مأوای محبّت، و رمزهای زندگی. این اثر یادآور مجموعه ها و جُنگ های کهن-همچون نزهت المجالس شروانی، و مختارنامة عطار- است، با این تفاوت که جز آوردن شاهد و نمونه، تحلیل و ارزیابی نیز می کند

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.