شکست شاهانه

خرید تلفنی
کد محصول : شکست شاهانه
برگشت به مجموعه: کتاب دست دوم
شکست شاهانه نوشته ماروین زونیس
توضیحات

کتاب شکست شاهانه اثر ماروین زونیس

در این کتاب که ادعا می شود که محمدرضا پهلوی به سبب خیلی زیادی دچار نوعی از کمبود شخصیتی بوده که بر اساس آن فرد به دیگران وابسته می‌گردد. بر اساس ادعای نویسنده مهم‌ترین این دیگران عبارت بودند از رضاپهلوی، اشرف پهلوی، تاج الملوک مادر شاه، ارنست پرون، اسدالله علم و حسین فردوست (دوستان دوره کودکی)، فرح پهلوی، و در نهایت دولت آمریکا و در ادامه چنین نتیجه می‌گیرد که شاه در دوره انقلاب به هیچیک از این سرچشمه‌های روانی دسترسی (و یا اعتماد) نداشته است. پدرش، ارنست پرون و علم پیش تر مرده بودند. اشرف در خارج از کشور بود. همسرش و فردوست کمتر مورد اعتماد بوده اند و سرانجام آمریکا دست از حمایت وی برداشته بوده است.

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.