قبله عالم

خرید تلفنی
کد محصول : قبله عالم
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
قبله عالم نوشته گراهام فولر
توضیحات

نمونه جمع شده از یک جامع و مبسوط و مدوني از اطلاعات كليدي و تمام جانبه درباره ي ايران و موقعيت ژئوپليتيكي آن و روابطش با همسايگان و ديگر كشورهاي جهان كه صرفاً به جوانب جغرافيايي و طبيعي موقعيت ايران اكتفا نكرده بلكه آن را در زمينه اي تاريخي و روانشناختي و سنتي حركات و روشها و خصوصيات و روحيات ايرانيان را تبيين و ديپلماسي ايران را با توجه به اين عوامل تشريح كند. در واقع اين كتاب كوششي است براي تحليل سياست خارجي ايران در گذشته، حال و آينده به اتكاي عوامل داخلي شكل دهنده ي آن.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.