قرآن کریم مصحف خاتم

خرید تلفنی
کد محصول : قرآن کریم مصحف خاتم
برگشت به مجموعه: کتاب نفیس
قرآن کریم مصحف خاتم
توضیحات

قرآن فوق شامل سی جز کامل قرآن کریم می باشد،که به خط نسخ ریحانی در558 صفحه و با تعداد سطوردوازده در هر صفحه با ترجمه سید جلال الدین مجتبوی،ترجمه زیر آیات با جلد و جعبه چرم به چاپ رسیده است

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.