از نیما تا بعد

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب شعر
از نیما تا بعد به انتخاب فروغ فرخزاد
توضیحات

 کتاب از نیما تا بعد به انتخاب فروغ فرخزاد

خانم فروغ فرخزاد یکی از شاعران و شعرهای این دفتر را خودش انتخاب کرد، این انتخاب به خط او موجود بود و ما آن را در اینجا گراوور کردیم، تا هر تردیدی را از میان بردارد.

بخش اول نیما یوشیج بخش دوم 1. ا.بامداد 2. م.امید 3. فروغ فرخزاد بخش سوم 1. م.آزاد 2. منوچهر آتشی 3. فرخ تیممی 4. یدالله رویایی 5. محمد حقوقی بخش چهارم 1. سهراب سپهری 2. بیژن جلالی 3. احمدرضا احمدی بخش پنجم نادر نادرپور

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.