کتاب وداع با روشنائی

خرید تلفنی
کد محصول : کتاب وداع با روشنائی
برگشت به مجموعه: کتاب قدیمی
کتاب وداع با روشنائی اثر هوشنگ والا
توضیحات

متاسفانه بسیاری از کتاب های خوب نویسندگان بزرگی کشورمان آنطور که باید ده نشدن و بدتر برخی از نویسندگانی که می توانستند بدرخشن و کارها و کتابهایشان دیده شود اصلا شناخته بت مشهور نشدن یکی از کتاب هایی که پیش از انقلاب در دهه   چهل توسط هوشنگ والا نوشته شد کتاب وداع با روشنائی  که توسط انتشارات نوبل  در سال چهل و نه به جاپ رسید.برای خرید کتاب وداع با روشنائی تماس بگیرید

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.