پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

انقلاب صنعتی

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ
کتاب انقلاب صنعتی نوشته جیمز آ. کوریک
توضیحات

کتاب انقلاب صنعتی نوشته جیمز آ. کوریک

مجموعه تاريخ جهان مجموعه تاريخ جهان مي كوشد چشم اندازي گسترده و ژرف از سير تاريخ عرصه كند. اين مجموعه با ارائه زمينه هاي فرهنگي رخدادهاي تاريخي ، خواننده را مجذوب خود مي سازد. مجموعه تاريخ جهان انديشه هاي سياسي فرهنگي و فلسفي تاثير گذار را در گذر مشعل تمدن از بين النهرين و مصر باستان به يونان و روم اروپاي قرون وسطي و ديگر تمدن هاي جهاني تا روزگار ما پي مي گيرد. اين مجموعه نه تنها براي اشنايي خوانند گان با مباني تاريخ تدوين شده است. بلكه همچنين در پي آگاه ساختن آن ها از اين واقعيت است كه زندگيشان بخشي از سر گذشت كلي انسان هاست . هر جلد از اين مجموعه برداشتي جامع و روشن از يك دوره مهم تاريخي را به خواننده ارائه مي كند.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.