پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

ایدئولوژی فاشیست

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ
کتاب ایدئولوژی فاشیست اثر ارسطو کالیس
توضیحات

کتاب ایدئولوژی فاشیست که در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو چاپ شده می باشد.این اثر توسط ارسطو کالیس نوشته شده است.که چاپ آن بر عهده ی نشر امیرکبیر بوده است.در فصل اول اثر سنت های ایدئولوژیک در جامعه ی ایتالیا و آلمان در زمان بعد از وحدت پیدا کردن این اجتماع تحقیق و بررسی و نشان داده شده است که چطور مسلک فاشیستی قادر به انجام شکل ایدئولوژیک و مشخصه های تندروانه از قبل موجود را درآمیزد و ترکیب تازه و نوینی را به وجود آورد.فصل دوم به مطالعه کردن درمورد ایدئولوژی های گسترش طلبانه دو جنبش فاشیستی می پردازیم .در فصل سوم چارچوب داخلی تصمیم گیری در سطوح تصمیم گیری در زمینه سیاست خارجی تحلیل می گردد.در فصل چهارم شکلهای عملی سیاست خارجی گسترش طلبانه دو رژیم که تجدید نظر طلبی و استعمارگری و الحاق طلبی می باشد مورد تحقیق قرار گرفته و درمورد علت گذر از سیاست مرزی محدود به منطق جاه طلبانه و هجومی تر گسترش طلبانه در نیمه دوم دهه هزار و نهصد و سی بررسی می گردد.در فصل پنجم در رابطه با موضوعاتی چون تندروی و ارزش مناسبات انحصاری سیاسی و دیپلماتیک دو رژیم فاشیستی پرداخته شده است. برای خرید کتاب ایدئولوژی فاشیست با ما تماس بگیرید.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.