پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

تاریخ اجتماعی ایران در عهد قاجاریه

موجود
400,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

کتاب تاریخ اجتماعی ایران در عهد قاجاریه اثر چارلز جیمزویلسن
توضیحات

کتاب تاریخ اجتماعی ایران در عهد قاجاریه اثر چارلز جیمزویلسن

در این نمونه جمع آوری شده تحولات تاریخ ایران از آغاز سلطنت قاجاریه تا پایان حکومت «فتحعلی شاه» مورد بررسی قرار گرفته است. چاپ جدید کتاب با ویرایش و حروف چینی جدید و فهرست های مختلف (نام های کسان، اقوام و ایلات و فرقه ها، خاندان های حکومتی و دولت ها، نام جای ها، اصطلاحات و ابداعات و نهادها و کتاب ها و مجله ها) منتشر شده است.

 

کتاب تاریخ اجتماعی ایران در عهد قاجاریه در باب اوضاع اجتماعی و اداری ایران در دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار است.

و نویسنده کوشیده است نکاتی مهم و خواندنی از آن عصر را در کتاب خود بگنجاند

 دکتر اوایلس انگیسی در چهار سال قبل مسافرتی به ایران نموده و شرح مشاهدات سفر خود را که عبارت از سیاحت بلاد معظمه ایران و گزارش ایام توقف او در این مملکت لوده باشد.کتابی مخصوص نگاشته

و از تدقیقات نظر که در خور تحقیقات سفر است چیزی فرو نگذاشته و در لندن سفرنامه خود را طبع رسانده است.

و مسیو کرستوسف آن را از زبان انگلیسی به زبان روسی ترجمه نموده و به حلیت طبع متجلی داشته است.

و بر حسب امر قدر قدرت جهان مطاع بندگان اعلیحضرت قوی شوکت اقدس همایون شاهنشاهی روحنا و روح العالمین فدا کمترین غلام خانه زاد سید عبدالله که در دارالترجمه خاصه همایونی مشغول خدمت است آنرا به فارسی ترجمه نموده و تقدیم آستان همایون میدارد

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.