پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

تاریخ ایران از آغاز تا اسلام

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

کتاب تاریخ ایران از آغاز تا اسلام اثر رومن گیرشمن ترجمه محمد معین
توضیحات

کتاب تاریخ ایران از آغاز تا اسلام اثر رومن گیرشمن ترجمه محمد معین

 

 از اینکه این بنگاه تصمیم گرفت ( بنگاه ترجمه و نشر کتاب) کتاب ایران
مرا به زبان فارسی ترجمه کند نمیتوانم خشنودی خود را پنهان دارم. ولی انگاه که شنیدم دوست بسیار فاضلم دکتر محمد معین استاد دانشگاه ترجمه کتابی را که معرف ثمرع ربع قرن تحقیقات من در سرزمین ایران میباشد به عهده گرفته است به هیچ وجه شایبه خود پسندی این خشنودی را مشوب نکرد.
هیچ فرد ایرانی چه فارغ التحصیل دانشگاه و چه دهقان ساده که شاعار فردوسی جاویدان را شنیده نیست که از تاریخ افتخار امیز خود بی خبر باشد. بهرحال من بدانان نمی اندیشم. مسرت من انگاه کامل و منظور من ان زمان براورده خواهد شد که این کتاب در دست طبقه جوان ایرانی که مایه امیدواری هستند و چشم اینده مملکت بدانان روشن است بیفتد. امید است جوانان درباره گذشته میهن خود بیندیشند و قلب جهان همان وظیفه ای را که پیشتر ایفا میکرده است انجام دهد.

 

 خرید کتاب تاریخ ایران از آغاز تا اسلام

 

اقوام قدیم که به اوج قدرت رسیدند بسیارند اما از غالب انان بجز خاطره ای انهم گاهی مبهم که بیل و کلنگ باستان شناسان میکوشد انرا احیا کند چه باقی مانده استت؟ تنها ایران بی اعتنا به قرنها و هزاره ها مانند صخره ای صما برپاست.
امیدوارم که خوانندگان صفحات تاریخ گذشته این کشور در جوانان حسن میهن پرستی را برانگیزد اما نه میهن پرستی تعصب امیز بلکه میهن پرستی توام باسعه صدر .بلندی همت و اغماض

در اين كتاب كه هدف آن شرح باستان شناسي و تاريخ و تمدن ايراني است، از لحاظ جغرافيايي، ا زحدود غربي نجد ايران_ جز به ندرت_ بحث نخواهد شد. در نظر جغرافي دانان، نجد مذكور در مشرق به كوه هايي كه سند را احاطه كرده اند، پايان مي يابد، اما اين بخش شرقي هيمشه جزو شاهنشاهي پارس نبوده است. بدين وجه، خواننده در اين كتاب از گذشته مادها و پارسيان، مخصوصا قوم اخير، كه نخستين شاهنشاهي جهاني را تشكيل دادند و معرف مهمترين قسمت اين شعبه از ملل آريايي- يعني ايرانيان - بودند، آگاه خواهد شد

 

خرید کتاب تاریخ ایران از آغاز تا اسلام اثر رومن گیرشمن ترجمه محمد معین چاپ اول قبل انقلاب بدون سانسور

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.