پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

تاریخ جامع ایران 20 جلدی

موجود
5,000,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ
کتاب تاریخ جامع ایران 20 جلدی
توضیحات

مجموعه 20 جلدی کتاب تاریخ جامع ایران

 

 تاریخ جامع ایران برای نگارنده و همه اعضاء فرهیخته پژوهشی مرکز از اهمیتی مخصوص برخوردار است چه تاریخ در این مجموعه که برای نخستین بار به زبان فارسی و در ایران پدید آمده است.

به مفهوم وسیع پیشینه سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ایران از کهن ترین ادوار تا آغاز قرن چهاردهم هجری شمسی به کار رفته است.

و به همین سبب به دیده من باید سند هویت ملی ما دنیای ایرانی با همه فراز و نشیب ها و کامیابی ها و ناکامی های تاریخی تلقی شود.

سندی که حاصل بیش از ده سال تحقیق و تصنیف و تالیف گروهی بزرگ از محققان فاضل ایران شناس ایران دوست است که بسیاری از انها در موضوع مورد تحقیق خود بی مانند یا کم ماننداند.

شاید بتوان گفت که تا پیش از این اثری جامع تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به این صورت که در تاریخ جامع ایران آمده است پدید نیامده بوده است.

تاریخ ایران دانشگاه کمبریج البته اثری مهم و ممتاز و ارشمند است.اما به انچه در قالب تاریخ جامع ایران تحقق یافته است.به لحاظ تنوع موضوع و نوع دیدگاه و نیز استقصای منابع متفاوت است.

اساسا تاریخ اقوام و ملل و کشورها در کنار زبان و فرهنگ مهمترین سند هویت انها تلقی می شود.
و با تدوین و انتشار همین مباحث خود را در حافظه جهانی انسانی تثبیت می کند.


اثر حاضر را که فرزندان ایران و همه علاقه مندان به فرهنگ و تاریخ و تمدن ایرانی را با سرگذشت این ملت کهنسال و نقشی که در ایجاد و باروری معارف بشری داشته اند.آشنا می سازد و مخصوصا باید با این تلقی نگریست.

 

تاریخ پدیده ای پیوسته و یکپارچه است. بیان تاریخی بررسی حوادث از منظرهای مختلف در متن زمان است.مطالعات ناپیوسته و مقطعی تاریخ برحسب ادوار تاریخی برای سهولت در تفهیم و تفهم خوادث است.

همین پیوستگی روند تاریخ نه وقایع منرد و منفک که البته هریک بخشی از حرکتی مستمرند یکی از مهم ترین اهداف تاریخنگاری یعنی عبرت آموزی و تاحدی قوت پیش بینی اینده را توجیه می کند.


از سوی دیگر تاریخ جامع ایران نمایش هویت ایرانی در سه بعد جوهری آن یعنی سیاست و فرهنگ و جامعه است.

هدف اصلی ما در ایجاد چنین اثری همین بوده است تا ایرانیان را به طور عمیق با تاریخ و عناصر سازنده هویت خود و جهانیان را با تاریخ و فرهنگ ایران اشنا سازیم. مرادم از ایران البته ایرانی جهانی است.


پهنه ای از مرزهای ترکستان چین تا کرانه های مدیترانه که وجهه نظر اثر حاضر مخصوصا در تاریخ سیاسی و فرهنگی بوده است.


جهانی که باید گفت به دانش و فرهنگ بشری خدمات بی ماننده کرده است. و در عرصه فرهنگ انسانی جایگته رفیع دارد.


بهرحال فکر تصنیف و تالیف و انتشار تاریخ جامع ایران که به دست محققان برجسته مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی تحقق یافته است

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.