پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ( خط ویژه : ۲۶۷۱۴۹۳۷) ( مشاور فنی : ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴)

تاریخ جنبش کمونیستی در ایران

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

کتاب تاریخ جنبش کمونیستی در ایران اثر سپهر ذبیح ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی
توضیحات

کتاب تاریخ جنبش کمونیستی در ایران اثر سپهر ذبیح ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی

 پیدایش,شکوفائی ,رشد,اعتلاء,افول و زوال جنبش کمونیستی ایران - به مثابه یک پدیدار اجتماعی و سیاسی چشمگیر در تاریخ معاصر ایران-به راستی در خور بررسی و پژوهش علمی و بی غرضانه می باشد.
چرا که این حرکت از تاثیرات گون گون در حیات سیاسی و اجتماعی ایران- ر شصت و اندی سال اخیر- برخوردار بوده است.
چگونه این حرکت به وجود آمد.پا گرفت .رشد کرد.اما سرانجام در سراشیبی زوال افتاد؟
همه این ها پرسش هائی درباره کهنه داستانی است که از سوی نویسنده این کتاب و دیگر نویسندگان داخلی و خارجی- به رشته تحریر در آمده اند.
اما هریک با شیوه و دیدگاه ویژه خود به ان نگریسته اند.
به هر تقدیر هدف از نگارش این دیباچه-نسبتا کوتاه -این است که نظری مجمل به سیر تحل جنبش کمونیستی در ایران افکنده شود.تا خواننده با نوعی اگاهی کلی وارد اصل متن کتاب گردد.
در پی آن تحلیل کوتاهی از ریشه های کامیابی و شکست جنبش کمونیستی ارائه خواهد شد که طبعا نظر این قلم است و نیازمند بررسی بیشتر از سوی صاحب نظران.
در پایان دیباچه اشاره مختصری به اهمیت و محتویات این کتاب و شیوه و ترجمه ان خواهد شد.

 خرید کتاب تاریخ جنبش کمونیستی در ایران اثر سپهر ذبیح ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی موسسه مطبوعاتی عطائی سال 1363

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.