پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

تاریخ جهانی

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ
کتاب تاریخ جهانی اثر شارل دو لاندلن
توضیحات

کتاب جدیدی که تحت عنوان تاریخ جهانی منتشر میشود کتابی است مخصوص مردن با سواد تا با مطالعه آن آنچه را که احیانا از یاد برده اند بخاطر بیاورند و یا انچه را که نمیدانند با اطمینان خاطر بیاموزند.گذشته از این کتاب ساده و اسانی برای اهل تحقیق که در هر مورد نیاز مطالعه اسناد و مدارک صحیح و معتبر هستند میباشد.

شارل دو لاندلن کوشیده است تا وقایع و حوادث را با وضوح و صراحت کامل شرح دهد.وی کتاب تاریخ جهانی را بفصول و قسمتهای متعددی تقسیم کرده و با عنوان هائی که بهریک از انها داده است خواننده میتواند با سهولت و بسرعت بر مطلب مورد نظر دست یابد.

از طرف دیگر روش ساده و بی تصنعی در تحریر مطالب بکار برده از استعمال اطلاحاتی که کاملا جنبه فنی داشته اند خودداری کرده و به تفسیر و توضیح کلماتی که احیانا برای خوانندگان غیر مانوس بوده است پرداخته .همچنین برای سادگی کتاب و سهولت استفاده از ان یادداشت های تکمیلی و تنظیم و تنظیم فهرست منابع صرفنظر کرده است.

صحت مطالب و بیطرفی بیش از هر چیز مورد نظر نویسنده بوده و بهمین مناسبت برای وقایعی که ممکن بوده است ابهام و تردیدی در انها راه یابد و به تعبیر و تفسیرهای متعددی مبادرت کرده.قضاوتهای صحیح و با ارزش را مورد استفاده قرار داده و هر نوع تعصب ملی و شخصی را کنار گذاشته است.

کتاب تاریخ جهانی در دو جلد توسط انتشارات دانشگاه تهران در سال 1368 به چاپ رسید

جلد اول کتاب تاریخ جهانی به پیش از تاریخ تا قرن شانزدهم می پردازد و جلد دوم کتاب تاریخ جهانی از قرن شانزدهم تا عصر حاضر که مترجم این این کتاب احمد بهمنش است

خرید کتاب تاریخ جهانی اثر شارل دو لاندلن ترجمه احمد بهمنش جلد اول پیش از تاریخ تا قرن شانزدهم جلد دوم از قرن شانزدهم تا عصر حاضر چاپ انتشارات دانشگاه تهران و برای خرید کتاب و سفارش کتاب  مطابق روش خرید  شامل (خرید اینترنتی کتاب و خرید انلاین کتاب یا خرید تلفنی ) اقدام نمایید

نظرات

weewe :
سه شنبه, 17 ارديبهشت 1398
کتاب بسیار خواندنی است و مترجم بسیار روان بفارسی برگردانده است