پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

تاریخ نادرشاه افشار و مختصری از تاریخ سلاطین مغول در هند

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

کتاب تاریخ نادرشاه افشار و مختصری از تاریخ سلاطین مغول در هند اثر جیمزبیلی فریزر
توضیحات

کتاب تاریخ نادرشاه افشار و مختصری از تاریخ سلاطین مغول در هند اثر جیمزبیلی فریزر ترجمه ابوالقاسم خان ناصرالملک

 

 

کتاب تاریخ نادرشاه افشار پادشاه ایران با مختصری از تاریخ سلاطین مغول از اولاد امیر تیمور گورگان که روزگاری در هندوستان با حشمت تمام سلطنت کرده اند.

از تصنیفات جمسن فریزر انگلیسی که خود معاصر ناصر نادرشاه و محمد شاه هندی بوده و بوسایل کتب و رسایل عدیده و اسناد و اطلاعات صحیحه و ثقیه این کتاب را بلغت انگلیسی تالیف نموده و در لندن کرارا بطبع رسیده است

در چندین سال قبل جناب مستطاب اجل افخم دانشمند خبیر ابوالقاسم ناصرالملک والی کردستان که از وزرای نامی در بار ایرانند بامرشاهنشاه شهید مبرور طیب الله رمسه بفارسی ترجمه نموده بودند و از ان تاریخ تا این اوان نسخه این کتاب نادرالوجود چون گوهر مکنون و گنج مخزون در کنج خفا و درج استتار مختفی و محجوب از انظار بود چند گاه قبل این بنده درگاه جهان پناه خسروانی علیمحد مجیرالدوله نسخه از آن بدست آورده چون دید این گرامی کتاب که حاوی شرح واقعات ایام سلطنت و جهانبانی و لشکر کشی و کشورستانی نادرشاه افشار و اعمال با افتخار ان شهریار نامدار است تمام مقرون بصدق و بری از شوایب کذب و خلاف و عاری از پیرایه تملقات و اغراقات منشیانه است که عادت اکثر نگارندگان و مورخین هر عصر و زمان بوده و در حقیقت از مفاخر بزرگ ایرانیان و اثار و اخبار با افتخار تاریخ قرن دوازدهم هجری مملکت ایران است.انتشار انرا فرضیه ذمت شناخته بطبع و نشر ان پرداخته و ضمنا با کمال اعتدار از جناب مستطاب مترجم معظم در بعضی مواقع فی الجمله تصرفی در عبارات کتاب نموده است .محض انکه اقرب باذهان مطالعه کنندگان و مزید سلامت سخن باشد و در این جسارت امید عفو است.

 

از انجا که این قبیل تصنیفات همیشه مطبوع عامه است در اقدام به نوشتن این کتاب عذرخواهی لازم نخواهد بود ولی لازم است مطالعه کنندگان بدانند که نهایت جد و جهد را به عمل اورده ام که بدون تحقیق چیزی ذکر نکنم و برای اینکه معلوم شود وسایل اطلاعات من چه بوده است این مختصر را در دیباچه می نگارم.
خلاصه تاریخ سلاطین مغول از روی جلد ششم تاریخ روضه الصفا و وقعات بابری و مسیر جهانگیری و پادشاه نامه و تاریخ عالم گیری و غیره نوشته شده است و صورت این کتب در اخر مسطور است و با این تواریخ مشرق زمین که برای نوشتن این تاریخ جمع کرده ام امیدوارم صحت آن محل تردید نباشد.

 

خرید کتاب تاریخ نادرشاه افشار و مختصری از تاریخ سلاطین مغول در هند اثر جیمزبیلی فریزر ترجمه ابوالقاسم خان ناصرالملک چاپ نشر آزاد 1369

و مختصری از تاریخ سلاطین مغول در هند نادر شاه افشار از ایل افشار بود و از مشهورترین پادشاهان ایران بعد از اسلام می باشد ، ابتدا نادر قلی یا ندرقلی نامیده می شد موقعی که افغانها و روس ها و عثمانی ها از اطراف بایران دست انداخته بودند و مملکت در نهایت هرج و مرج بود یک عده سوار با خود همراه کرد و به طهماسب صفوی که کین پدر برخواسته بود همراه شد فتنه های داخلی را خواباند افغانها را هم بیرون ریخت ، شاه طهماسب صفوی از شهرت و اعتبار نادر در بین مردم دچار رشک و حسادت گشت و برای نشان دادن قدرت خود با لشکری بزرگ به سوی عثمانی تاخت ترکان عثمانی کردستانات ایران را اشغال کرده بودند . در آن جنگ هزاران سرباز ایرانی را در جنگ چالدران بدلیل عدم وجود سلاحهای مدرن به کشتن داد . نادر با سپاهی اندک و خسته از کارزار از مشرق به سوی مغرب ایران تاخت و تا قلب کشور عثمانی پیش رفت و سرزمینهای ایرانی را به خاک ایران برگرداند و از آنجا به قفقاز تحت اشغال روس ها رفت که با کمال تعجب دید روسها خود پیش از روبرو شدن با او پا به فرار گذاشته اند در مسیر بر گشت در سال ۱۱۴۸در دشت مغان در مجلس ریش سفیدان ایران از فرماندهی ارتش استعفا نمود و دلیلش اعمال پس پرده خاندان صفوی بود . خود عازم مشهد شد در نزدیکی زنجان سوارانی نزدش آمدند و خبر آوردند که مجلس به لیاقت شما ایمان دارد و در این شراط بهتر است نادر همچنان ارتش دار ایران باقی بماند . سپس کمر بند پادشاهی ایران را در سن ۴۸سالگی بر کمرش بستند . او سه بار به هند اخطار نمود که افسران اشرف افغان که جزو غارتگران بودند (حدودا ۸۰۰ نفر ) و در قتل عام مردم ایران نقش اساسی داشتند را به ایران تحویل دهد که در پی عدم تحویل آنها سپاه ایران از رود سند گذشتند و هندوستان را تسخیر نمود ند ۸۰۰ متجاوز افغان را در بازار دهلی به دار زدند و بازگشتند . نادر شاه با مردانگی و دلاوری حکومت محمد گورکانی را به هندی ها بخشید و گفت ما متجاوز نیستیم اما از حق مردم خویش نیز نخواهیم گذشت محمد گورکانی بخاطر این همه جوانمردی نادر از او خواست هدیه ای از او بخواهد و نادر قبول نکرد و در پی اسرار او گفت جوانان ایران به کتاب نیازمندند سالها حضور اجنبی تاریخ مکتوب ما را منهدم نموده است محمد گورکانی متعجب شد او علاوه بر کتابها جواهرات بسیاری به نادر هدیه نمود که بسیاری از آن جواهرات اکنون پشتوانه پول ملی ایران در بانک مرکزی است . نادر شاه بزرگ ۱۲ سال سطنت نمود و ایران را باردگیر سرافراز در جهان سربلند و مقتدر نشان داد ولی متاسفانه در سال ۱۱۶۰ بوسیله عده ای از ترکان خائن کشته شد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.