پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

جنگ داخلی اسپانیا

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ
جنگ داخلی اسپانیا نوشته هیو توماس
توضیحات

کتاب جنگ داخلی اسپانیا اثر هیو توماس

 جنگ داخلی اسپانیا ترجمه مهدی سمسار

این کتاب تاریخ مهیج در سال هزار و سیصد و پنجاه و دو به دست انتشارات خوارزمی با ترجمه مهدی سمسار به چاپ رسیده است که درباره جنگ داخلی اسپانیاست که در 1960 منتشر شده است. توماس برای نوشتن این کتاب با دهها بازمانده جنگ داخلی اسپانیا، چه جمهوریخواه و چه ناسیونالیست، اعضاء سابق بریگادهای بین المللی، خبرنگاران و دیپلماتهای خارجی مصاحبه کرده است. او داستان این دوره را نه تنها بر اساس اسناد موجود بلکه بر اساس مشاهدات بازیگران آن باز نوشته است. تعدد نقطه نظرات بازگو شده و بیطرفی نسبی نویسنده این کتاب را به منبع کم نظیری برای خواننده علاقمند درباره جنگ داخلی اسپانیا تبدیل کرده است. نویسنده بیشتر بر روایت بیطرفانه تاریخ تاکید دارد و پس ار مقدمه مفیدی درباره ریشه های جنگ داخلی به شرح دقیق حوادث مربوط به آن می پردازد. او بیشتر به تحلیل پیامدهای حوادث می پردازد تا دلیل آنها و هم جمهوریخواهان و هم ناسونالیستها را برای خشونتهای بی رویه، تیرباران زندانیان سیاسی و بدرفتاری با هواداران اردوگاه رقیب سرزنش می کند. گرچه اذعان می کند که ناسیونالیستها به مراتب بی رحمانه تر از جمهوریخواهان با اهالی شهرها و روستاها رفتار می کردند. نویسنده می کوشد تا با هیچیک از گروههای سیاسی درگیر جنگ ابراز همبستگی نکند و تنها بر انگیزه ها و دلایل ایشان تاکید می کند. او درتصویر شرایط اقتصادی هر دو طرف و تشریح اثرات تئوریهای سیاسی اقتصادی ایشان موفق است. از خلال صفحات این کتاب خواننده با اسپانیایی آشنا می شود که در آن دو گروه اصلی دربرابر یکدیگر قرار گرفته اند. یکی مشتاق حکومت نظم و قانون و رعایت حرمت سنتهای پیشین و دیگری در اشتیاق آزادی. با اینحال یکی متحد و یکپارچه است و دیگری اتحاد ناموزونیست از گروههایی با اهداف مختلف و حتی متضاد که باعث می شود درگیر جنگ داخلی دومی با خود باشد. خواندن این کتاب به کسانی توصیه می شود که تصویری دقیق از همه ابعاد جنگ داخلی اسپانیا می خواهند

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.